Pagină in constructie

Page under construction

UBB LogoAP Logo

Departamentul de Administraţie Publică editează două reviste în domeniul Administraţiei Publice.

The Public Administration Department edits two publications in the field of Public Administration

Transylvanian Review of Administrative Sciences

ISSN 2247 – 8310

ISSN – L = 1842 – 2845

Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative

ISSN = 2247 – 8329

ISSN – L = 1454 – 1378

RTSA represents a collective effort initiated by an international group aimed at boosting the research in the field of public administration in a country where during the communist regime there was no tradition in this sense. RTSA represents a unique source of specialized analysis of the ex-communist space, of the transition processes to democracy, of the reform of public administration, and of comparative analysis of administrative systems.

The general topic covered by the articles in the Review is administrative sciences. As a result of an interdisciplinary, modern approach, the articles cover the following specific themes: Public management, public policy, administrative law, public policy analysis, regional development, community development, public finances, urban planning, program evaluation in public administration, ethics, comparative administrative systems, etc. From the standpoint of the topic covered, TRAS is lined up with the trends followed by other international journals in the field of public administration.

Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative (RTSA) a apărut în anul 1998 datorită nevoii unor publicaţii de specialitate în domeniul ştiinţelor administrative din România. RTSA se bazează pe o abordare interdisciplinară a domeniului adresându-se atât membrilor corpului academic, cât şi practicienilor.

Tematica generală se referă la domeniul ştiinţelor administrative. Pe baza unei abordări interdisciplinare moderne au apărut articole în domeniul ştiinţelor administrative pe diferite linii de analiză: management public, politici publice, drept administrativ, analiza politicilor publice, dezvoltare regională, dezvoltare comunitară, finanţe publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, evaluarea programelor în Administraţia Publică, etică în Administraţia Publică, sisteme administrative comparate etc. Din acest punct de vedere RTSA se înscrie în filosofia revistelor internaţionale de administraţie publică.


Indexed in:

ISI

EBSCO

SCOPUS (ELSEVIER)

DOAJ

CNCSIS A

Indexată în:

BABEL

IBSS

EBSCO

DOAJ

CNCSIS B+